DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tag:jvf_dtm

TAG: JVF DTM

2023/01/18 10:09 Irena Křeková Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí 4.…
2023/01/18 10:26 Irena Křeková Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí 4.…
2024/01/29 19:59 Irena Křeková 1.2. Stavová logika ZPS Stavová logika mapovaných objektů ZPS Cílem této kapitoly (části) je popsat základní pravidla stavové logiky mapovaných (nově vkládaný…
2024/01/30 14:13 Irena Křeková 1.2.1. Úvod do stavové logiky Úvodní pravidla stavové logiky mapovaných objektů ZPS Úvodem je potřeba zdůraznit, že není možné při aktualizaci obsahu DTM post…
2024/01/30 14:30 Irena Křeková 1.2.2. Práce s prvky (objekty) DTM 1. Nové objekty (insert) Předcházející kapitola - Úvod do stavové logiky V uvedených příkladech je pro vyjádření operací n…
2024/02/26 21:07 Irena Křeková 1.2.3. Práce se speciálními objekty DTM Práce s objektem “Oblast změny” (oblast aktualizace ZPS) Oblast změny (aktualizace dat ZPS) je součástí XML dokumentu…
2024/02/26 21:08 Irena Křeková 1.2.4. Životní cyklus ploch a oblastí kompletní ZPS Základní předpoklady: * Editor IS DTM kraje nemůže editovat mimo oblast změny. * Editor IS DTM kraje m…
2024/04/02 19:00 Irena Křeková 1.2.5. Přeshraniční editace Doplnění podrobného popisu pro implementaci systému. Obecný popis přeshraniční editace je popsán v kapitole 4.3.11 Aktualizace ZPS…
2024/02/02 07:44 Irena Křeková 1.3.1. Hierarchie ZPS Hierarchie konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS [Hierarchie konstrukčních a odvozovaných objektů JVF DTM 1.4.3. - verze 10.1.2024] …
2024/02/05 08:46 Irena Křeková 1.4.0. Kontroly dat v IS DTM – úvod Za účelem správného provedení zapracování aktualizační dokumentace do platného stavu DTM jsou v IS DTM kraje prováděny kont…
2024/02/05 09:06 Irena Křeková 1.4.1. Kontroly výměnného formátu Číslo Skupina Název 1.1 výměnný formát Kontrola struktury souboru JVF DTM / dodržení datového mode…
2024/02/05 10:28 Irena Křeková 1.4.2. Atributové kontroly Číslo Skupina Název 2.1 atributové Kontrola atributů 2.2 atributové Kontrola IČS Předchozí dokumen…
2024/02/05 10:33 Irena Křeková 1.4.3. Topologické kontroly Číslo Skupina Název 3.1 topologické Závislost objektů na podrobných bodech 3.2 topologické Kolize…
2024/02/06 16:35 Irena Křeková 1.4.4. Kontroly odvozených objektů Číslo Skupina Název 4.1 odvozených objektů Minimální velikost ploch 4.2 odvozených objektů P…
2024/02/07 09:33 Irena Křeková 1.4.5. Přehled kontrol Číslo Skupina Název Dimenze Bloky Level Rozsah 1.1 výměnný formát Kontrola struktury souboru JVF DTM / do…
2023/01/20 08:57 Irena Křeková Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí 4.…
2023/01/20 09:42 Irena Křeková Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí 4.…
2023/01/20 14:56 Irena Křeková Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí 4.…
2023/01/22 19:31 Irena Křeková Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí 4.…
2023/01/26 08:54 Irena Křeková Další dokumenty Dokumenty týkající se kontrol a zpracování dat. Hierarchie konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS Dokumenty k hierarchii jsou zeveřejněné …
2023/05/22 11:02 Irena Křeková Kompletní ZPS (plošná mapa) Oblast kompletní ZPS ohraničuje území, které je kompletně pokryto plošnou mapou. V této oblasti probíhají podrobnější topologické …
2023/01/22 19:53 Irena Křeková Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí 4.…
2022/09/05 12:49 Irena Křeková Způsob předání údajů do DTM Způsob poskytování určuje §4b odstavec 8 zákona: „(8) Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. a), editor bezodkladně změnu …

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki