DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:04_kontroly:05_prehled_kontrol

1.4.5. Přehled kontrol

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno10. 04. 2024
Číslo Skupina Název Dimenze Bloky Level Rozsah
1.1 výměnný formát Kontrola struktury souboru JVF DTM / dodržení datového modelu - vše vše JVF
1.2 výměnný formát Kontrola existence oblasti změny - ZPS vše -
1.3 výměnný formát Kontrola extentu (umístění dat v rámci kraje) - vše vše JVF
1.4 výměnný formát Kontrola geometrií - vše vše JVF
1.5 výměnný formát Kontrola souřadnic (X, Y, Z) - vše vše JVF
1.6 výměnný formát Kontrola přesnosti souřadnic na cm - vše vše JVF
1.7 výměnný formát Kontrola umístění změn v JVF DTM v oblasti změny zakreslené AZI - ZPS vše JVF
2.1 atributové Kontrola atributů - vše vše vše
2.2 atributové Kontrola IČS - ZPS vše vše
3.1 topologické Závislost objektů na podrobných bodech 3D ZPS vše vše
3.2 topologické Kolize prvků – překryv 2D ZPS level vše
3.3 topologické Kolize prvků – křížení 2D ZPS level vše
3.4 topologické Kolize prvků – křížení sebe sama 2D ZPS level vše
3.5 topologické Nulová délka 3D ZPS vše vše
3.6 topologické Duplicity prvků 2D ZPS level vše
3.7 topologické Volné konce 3D ZPS level oblast kompletní ZPS
3.8 topologické Duplicita bodů 3D ZPS vše vše
3.9 topologické Blízkost bodů (bodových objektů) 3D ZPS level vše
3.10 topologické Minimální délky 3D ZPS vše vše
3.11 topologické Solitérní podrobné body 3D ZPS vše vše
3.12 topologické Kontrola obvodu polygonu Oblasti kompletní ZPS 3D ZPS level 0 vše
3.13 topologické Minimální vzdálenost bodu od linie 3D ZPS level vše
4.1 odvozených objektů Minimální velikost ploch 2D ZPS vše oblast kompletní ZPS
4.2 odvozených objektů Plocha s více definičními body 2D ZPS vše oblast kompletní ZPS
4.3 odvozených objektů Plocha bez definičního bodu 2D ZPS level oblast kompletní ZPS
4.4 odvozených objektů Plocha s chybným ohraničením 2D ZPS level oblast kompletní ZPS
4.5 odvozených objektů Kolize ploch 2D ZPS level oblast kompletní ZPS
4.6 odvozených objektů Bezešvost ploch 2D ZPS level oblast kompletní ZPS
4.7 odvozených objektů Definiční bod bez plochy2D ZPS level oblast kompletní ZPS
4.8 odvozených objektů Kontrola existence svislých hran3D ZPS level oblast kompletní ZPS
01_pravidla/04_kontroly/05_prehled_kontrol.txt · Poslední úprava: 2024/04/10 19:36 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki