DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:04_kontroly:02_kontroly_atributy

1.4.2. Atributové kontroly

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno10. 04. 2024
Číslo Skupina Název
2.1 atributové Kontrola atributů
2.2 atributové Kontrola IČS

Předchozí dokument (kapitola): 1.4.1. Kontroly výměnného formátu

2.1. Kontrola atributů

Atributová kontrola musí zajistit:

  • kontrolu vyplnění povinných hodnot
  • kontrolu souladu s číselníky
  • kontrolu syntaxe systémových atributů

Nesplnění těchto kontrol bude označeno jako chyba.

  • kontrolu nevalidních kombinací hodnot atributů

Nevalidní kombinace hodnot atributů pro jednotlivé typy objektů pro použití v kontrolách jsou uvedeny v konfiguračním souboru XML. Konfigurační soubor má charakter tzv. black-listu, tj. výčtu nepovolených kombinací hodnot. Kombinace neuvedené v konfiguračním souboru budou považovány za povolené.

Správa verzí konfiguračního souboru bude identická správě verzí JVF DTM. → XML dokument bude vystaven na IS DMVS pro všechny IS DTM kraje.

V rámci procesů aktualizace dat jsou dle typu operace s objektem (INSERT, UPDATE, DELETE) a při výdeji dat DTM uplatňována specifická pravidla pro povinné a nepovinné atributy. Jejich přehled je uveden v tabulce Specifická pravidla pro povinné a nepovinné atributy objektů DTM.

2.2. Kontrola IČS

Kontrola provede výpis rušených objektů s IČS. Doporučeným výsledkem je varování, které upozorňuje na rušené objekty.

Další dokument (kapitola): 1.4.3. Topologické kontroly

01_pravidla/04_kontroly/02_kontroly_atributy.txt · Poslední úprava: 2024/04/10 19:35 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki