DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:04_kontroly:01_kontroly_jvf

1.4.1. Kontroly výměnného formátu

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno21. 03. 2024

1.1. Kontrola struktury souboru JVF DTM / dodržení datového modelu

V rámci procesu importu souboru v JVF DTM bude provedena validace proti platným definičním souborům ve formátu XSD. Nevalidní soubory nemohou být naimportovány do IS DTM a jsou chybou opravňující k odmítnutí dané aktualizační dokumentace.

1.2. Kontrola existence oblasti změny

Kontrola ověřuje, zda v předávané aktualizační dokumentaci existuje polygon vymezující oblast změny. Neexistence polygonu změny je chyba opravňující k odmítnutí aktualizační dokumentace.

1.3. Kontrola extentu (umístění dat v rámci kraje)

Kontrola ověřuje, zda rozsah „Oblasti změny“ zakreslené AZI, alespoň částečně zasahuje do území příslušného kraje, kde je aktualizace obsahu ZPS prováděna. Oblast změny mimo území příslušného kraje je chyba opravňující k odmítnutí aktualizační dokumentace.

1.4. Kontrola geometrií

Kontrola ověřuje, zda jsou v předávaném aktualizačním souboru JVF DTM pouze povolené typy geometrií (bod, linie, plocha). Nepovolené typy geometrie jsou chybou opravňující k odmítnutí aktualizační dokumentace. Oblouky nejsou umožněny, kromě objektů DI a TI – zóny nejistoty, ochranná pásma a bezpečnostní pásma, kde jsou oblouky povoleny.

1.5. Kontrola souřadnic (X, Y, Z)

Kontrola ověřuje, zda jsou souřadnice X, Y všech objektů v předávaném aktualizačním souboru umístěny ve 3. kvadrantu souřadnicového systému S-JTSK (EPSG: 5514) v definovaném rozsahu hodnot. Pro souřadnici Z je kontrolován povolený rozsah hodnot. Souřadnice objektů mimo povolený rozsah nebo mimo 3. kvadrant jsou chyba opravňující k odmítnutí aktualizační dokumentace.

Povolené rozsahy jsou v dokumentu 1.3.2. Minimální rozměry a tolerance

1.6. Kontrola přesnosti souřadnic na cm

Kontrola ověřuje, zda jsou souřadnice všech objektů v předávaném souboru uvedeny s přesností na centimetry. Souřadnice objektů vedené s vyšší přesností (tzn. na mm a menší jednotky) jsou chyba opravňující k odmítnutí aktualizační dokumentace.

1.7. Kontrola umístění změn v JVF DTM v oblasti změny zakreslené AZI

Kontrola ověřuje, zda všechna předávaná data v rámci aktualizační dokumentace jsou umístěna v „Oblasti změny“ zakreslené AZI. Výskyt dat mimo „Oblast změny“ je chyba opravňující k odmítnutí aktualizační dokumentace.

Další dokument (kapitola): 1.4.2. Atributové kontroly

01_pravidla/04_kontroly/01_kontroly_jvf.txt · Poslední úprava: 2024/03/25 14:39 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki