DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:03_hierarchie:02_tolerance

1.3.2. Minimální rozměry a tolerance

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno10. 04. 2024

Minimální rozměry a tolerance

Seznam parametrů pro topologické kontroly:

  1. Minimální vzdálenost bodů (3D) je 0,05 m, výstupem je varování
  2. Minimální vzdálenost bodu od linie (3D) je 0,05 m, výstupem je varování.
  3. Minimální délka segmentu (3D) 0,05 m, výstupem je varování.
  4. Minimální rozdíl Z souřadnice pro duplicity je 0,12 m, výstupem je varování.
  5. Minimální velikost plochy je 0,07 m2, výstupem je chyba.

Pro svislice platí samostatná pravidla popsaná v dokumentu 1.4.6. Popis práce se svislicemi.

Výstupy z kontrol v bodech 1 až 4 jsou nastaveny jako varování. Důvodem je mimo jiné vedení digitální technické mapy železnic ve vyšší přesnosti. Geodet při měření pro běžné geodetické aktualizační dokumentace vyhodnotí situaci v terénu v souladu s tímto pravidlem a zváží potřebnou míru generalizace pro tvorbu DTM a současně následné odvozování plošné mapy, pokud se měření v takovém území nachází.

Povolený rozsah výšek (Z) a souřadnic X,Y

Společný povolený rozsah výšek pro ZPS (Z souřadnice):

1-1620 m n. m.

Pro definiční body je povolený rozsah výšek 0-1620 m n. m.

Společný povolený rozsah souřadnic X, Y ve 3. kvadrantu souřadnicového systému S-JTSK (EPSG: 5514):

  • Xmin = - 904 685,00
  • Xmax = - 431 627,00
  • Ymin = - 1 227 296,00
  • Ymax = - 935 134,00

Obecná pravidla pro pořizování dat:

Tato pravidla platí pro běžné geodetické aktualizační dokumentace měřené ve 3. třídě přesnosti. Kontroly jsou nastaveny jako varování, protože některé dokumentace mohou být měřené s vyšší přesností (1. a 2. třída přesnosti) a nastavené minimální rozměry a tolerance bránili importu přesnějších dat.

Povolený rozdíl výšek nebo horizontálních vzdáleností – obecně se mapují tvary (hrany objektu) větší než 14 cm v poloze a 12 cm ve výšce s případným upřesněním u jednotlivých typů objektů dle ontologického popisu a doplňujících podkladů (minimální mapovací rozměry jsou stanoveny např. u prvku patka, deska, monolit, pilíř – "Patka, deska, monolit, pilíř" – Slovník datového modelu DTM, aj.).

Pro rozdíl výšek platí: Je-li např. nějaký schod/zeď vyšší než 12 cm, lze již mapovat dvěma liniemi nad sebou, je-li tento prvek nižší, pak se mapuje pouze jednou linií na úrovni terénu (pokud není u objektu definováno jinak). Týká se to i různých výstupků, apod. Obrubníky se mapují duplicitními liniemi v případě, že jsou vyšší než 20 cm ("Chodník" – Slovník datového modelu DTM).

01_pravidla/03_hierarchie/02_tolerance.txt · Poslední úprava: 2024/04/10 19:35 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki