DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:04_kontroly:06_svislice

1.4.6. Popis práce se svislicemi

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno10. 04. 2024

Specifikace tvorby a kontroly svislic v ZPS DTM

Definice svislice:

Svislice je spojnice dvou bodů o stejné poloze (xy), ale rozdílné výšce (z). Svislice propojuje horní a spodní hranu objektu. Svislice je součástí 3D obvodu plochy. Svislice je tvořena plochotvornými liniemi.

Pravidla pro svislice:

 • Svislice je samostatná linie (nesmí být polylinie) a v místě svislice je nutné přerušit i horní a spodní linii, které svislice propojuje.
 • Svislice musí navazovat na spodní i horní hranu.
 • Svislice podléhá kontrole hierarchie.
 • Svislice se mezi 2 liniemi o různých levelech nevymezuje.
 • V rámci jednoho levelu může být nad sebou více svislic.
 • Pokud by konstrukcí svislice vznikla samostatná svislá „plocha“, tak se do ní nevkládá definiční bod a tato „plocha“ se neplochuje.
 • Svislice se kontrolují pouze v oblasti kompletní ZPS.

Kontroly:

 • Kontrola existence svislých hran – kontrola probíhá standardně.
 • Kontrola geometrie svislých hran – svislice mohou být pouze úsečky. Polylinie nesmí obsahovat svislý segment.
 • Závislost objektů na podrobných bodech – kontrola probíhá standardně.
 • Kolize prvků – křížení sebe sama – svislice nevstupují do kontroly. Povoleno je pouze umístění počátečního a koncového bodu ve stejné XY (2D) – tzn. pokud tam bude bod navíc, je to chyba.
 • Nulová délka – kontrola probíhá standardně
 • Volné konce svislých hran – kontrola probíhá standardně, svislé hrany nesmí mít volné konce.
 • Kontrola minimální délky – kontrola probíhá, délka větší než 0 a menší než 5 cm je označena jako varování, není chyba (zajišťuje kompatibilitu s daty SŽ a měřením v nižších třídách přesnosti než 3).
 • Duplicita prvků – svislice nevstupují do kontroly. Standardní kontrola duplicit nekontroluje svislé hrany, proto se doplňuje nová kontrola viz níže.
 • Kolize prvků – překryv – svislice nevstupují do kontroly, kontrola probíhá jen pro překryv větší než 0 (v XY) – tzn. bodový překryv nespadá do této kontroly.
 • Kolize prvků – křížení – svislice nevstupují do kontroly. Kontrola návaznosti horní a dolní hrany, bude řešena volnými konci a Kolizemi ve 3D.

Kontroly pouze pro svislice:

 • Kontrola Kolize prvků ve 3D – Duplicita svislých hran. Nová kontrola, kontroluje pouze svislice.
 • Kontrola Kolize prvků ve 3D – Překryv svislých hran. Nová kontrola, kontroluje pouze svislice.

Obrázek 1: Svislice kontroly obrázek 1: Svislice kontroly

Obrázek 2: Zapuštěný vjezd do garáže Obrázek 2: Zapuštěný vjezd do garáže

Obrázky 3 – 6: Ukázky využití svislic Obrázek 3: Ukázka využití svislic

Obrázek 4: Ukázka využití svislic při plochování

Obrázek 5: Ukázka využití svislic u složitějšího prvku

Obrázek 6: Ukázka využití svislic u složitějšího prvku při plochování

01_pravidla/04_kontroly/06_svislice.txt · Poslední úprava: 2024/04/10 19:36 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki