DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:01_zaklad

1.1. Základní pravidla

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno13. 03. 2024

V této kapitole (části) jsou uvedena základní metodická pravidla při pořizování dat pro DTM. Původní pravidla, která jsou zde uvedena v aktuální podobě, byla součástí dokumentu ČÚZK Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat DTM. Tento dokument byl na začátku roku 2024 aktualizován Metodika pořizování dat DTM a zde uvedená pravidla již neobsahuje, ale odkazuje na tuto část DTMwiki.

V rámci pořizování dat pro DTM je obecně přípustné využít jakýkoli postup nebo metodu geodetického pořizování dat, která zajistí dosažení požadovaného obsahu, rozsahu a parametrů kvality výsledných dat DTM dle Vyhlášky o DTM a dalšími požadavky zde uvedenými.

Obecně je pro pořizování obsahu DTM, tj. měření a zpracování výsledků měřických prací nezbytné použít pouze takové metody sběru dat, u kterých je možno doložit, že výsledná kvalita dat (přesnost a obsah) po provedení všech měřických a zpracovatelských úkonů vyhovuje definovaným požadavkům na datový obsah DTM, a to vždy s důrazem na požadovanou kvalitu dat, jak z pohledu přesnosti, tak obsahovosti dat DTM. Data DTM jsou pořizována metodou, která zajišťuje efektivní sběr dat a umožňuje konsolidaci a mapování dat DTM v požadovaných parametrech.

01_pravidla/01_zaklad.txt · Poslední úprava: 2024/05/28 19:20 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki