DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:01_zaklad:06_atributy

1.1.6. Atributy objektů

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno13. 03. 2024

Při zpracování dat DTM musí být také naplněny hodnoty specifických popisných atributů – vlastností – objektů, které jsou definovány v příloze č. 1 Vyhlášky.

Vedle atributů objektů – vlastností uvedených v příloze č. 1 Vyhlášky musí být ke každému objektu vždy vyplněny také následující společné atributy:

Atribut Popis Odkaz na vyhlášku
Identifikační číslo stavby Vazba na informační systém identifikačního čísla stavby, může obsahovat více hodnot. Nepovinné. § 2 odst. 1 bod f), odst. 4 bod d)
Kód typu objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: 0100000006 § 2 odst. 1 bod a), odst. 4 bod a), odst. 6 bod a)
Název typu objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: provozní plocha pozemní komunikace § 2 odst. 1 bod a), odst. 4 bod a), odst. 6 bod a)
Kategorie objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Dopravní stavby § 2 odst. 1 bod a), odst. 4 bod a), odst. 6 bod a)
Skupina objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Silniční doprava § 2 odst. 1 bod a), odst. 4 bod a), odst. 6 bod a)
Úroveň umístění objektu Úroveň umístění objektu vzhledem k povrchu (level), hodnoty -3 až +3 § 3 odst. 1 bod c)
Charakteristika přesnosti v poloze Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 § 3 odst. 8
Charakteristika přesnosti ve výšce Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 § 3 odst. 8
Způsoby pořízení údajů o poloze a výšce Dle přílohy č. 2. Vyhlášky § 3 odst. 8

Systémové identifikátory specifikované v rámci JVF DTM budou přiděleny objektům DTM v okamžiku naplnění do systému IS DTM prostředky tohoto informačního systému.

Pozn.: Stav atributů a odkazy na vyhlášku jsou již podle připravované novely Vyhlášky o DTM kraje https://cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM/platne_zneni_se_zmenami_navrhy.aspx.

01_pravidla/01_zaklad/06_atributy.txt · Poslední úprava: 2024/04/03 09:39 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki