DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:01_zaklad:01_tvorba_objektu

1.1.1. Tvorba objektů

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno13. 03. 2024

Výčet typů objektů DTM je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje, ve znění Vyhlášky č. 186/2023 Sb..

Technická a dopravní infrastruktura (TI a DI)

Objekty TI a DI jsou tvořeny několika typy objektů dle jejich geometrie:

  • Plošné objekty
  • Liniové objekty
  • Bodové objekty

Většina typů objektů TI a DI má liniovou geometrii. Liniové objekty a bodové objekty jsou takové, jejichž alespoň jeden rozměr je plošně nevýznamný.

Základní prostorová situace (ZPS)

ZPS je tvořena několika typy objektů dle jejich geometrie:

  • Plošné objekty (např. budova, chodník…)
  • Liniové objekty (např. plot, protihluková stěna, …)
  • Bodové objekty (např. nosič technického zařízení, stojan nabíjení, výdejní stojan, vrt, studna…)

Většina typů objektů ZPS má plošnou geometrii. Liniové objekty a bodové objekty jsou takové, jejichž alespoň jeden rozměr je plošně nevýznamný.

Plošné objekty ZPS jsou vytvářeny ze specifických typů objektů, kterými jsou:

  • Konstrukční typy objektů (liniová geometrie, např. hranice budovy, hranice schodiště, hranice dopravní stavby nebo plochy, hranice dopravní plochy nebo stavby, …)
  • Definiční body plošných objektů (bodová geometrie, např. definiční bod budovy, chodníku…)

Výčet konstrukčních typů objektů a definičních bodů plošných objektů je určen Přílohou č. 3 Vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje, ve znění Vyhlášky č. 186/2023 Sb.

Podrobné body

Podrobné body jsou základním objektem pro konstruování geometrie všech bodových (kromě definičních bodů), liniových a plošných typů objektů. Bodové objekty a začátky, konce a lomové body linií/hranic musí vždy být identické s podrobným bodem. 

Podrobné body DTM jsou dvojího druhu:

  • měřené
  • konstruované

Konstruované podrobné body jsou body, které nevznikají přímým zaměřením, ale jsou geometricky konstruovány při zpracování geodetického aktualizačního podkladu. Jedná se zejména o průsečíky linií a dopočítané body při interpolaci oblouků na úsečky.

Další dokument: 1.1.2 Přesnost

01_pravidla/01_zaklad/01_tvorba_objektu.txt · Poslední úprava: 2024/04/03 09:35 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki