DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:01_zaklad:02_presnost

1.1.2. Přesnost

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno13. 03. 2024

Charakteristiky přesnosti objektů ZPS

Polohová a výšková přesnost objektů ZPS je primárně určena polohovou a výškovou přesností měřených podrobných bodů. Polohová a výšková přesnost je jednoznačně určena hodnotou atributů “Třída přesnosti v poloze” a „Třída přesnosti ve výšce”, přičemž mohou nabývat hodnot {1, 2, 3, 4, 5 a 9}, kde 9 je kód označující data pořízená s horší třídou přesnosti než 5 (tj. se základní střední souřadnicovou chybou v poloze větší než 0,5 m resp. základní střední souřadnicovou chybou ve výšce větší než 0,35 m). Střední souřadnicové chyby kódů tříd přesnosti udává Příloha č. 2 Vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje, ve znění Vyhlášky č. 186/2023 Sb.

V případě odvozených objektů ZPS jsou hodnoty atributů “Třída přesnosti v poloze” a “Třída přesnosti ve výšce” určeny podle nejhorší třídy přesnosti převzaté z konstrukčních linií odvozených objektů.

Pro každý podrobný bod (stejně jako pro všechny ostatní objekty) musí být k dispozici všechny údaje o původu, tj. ID změny, způsob pořízení a další údaje dle specifikace JVF DTM aktuální verze v době odevzdání dat.

Charakteristiky přesnosti objektů TI a DI

Pro objekty TI a DI se nepředávají do DTM podrobné body s údaji o vlastnostech a charakteristikách přesnosti v poloze a ve výšce. Vlastnosti jsou vedeny přímo pro jednotlivé objekty. V případě charakteristik přesnosti je vždy přiřazena objektu nejhorší třída v poloze a ve výšce ze všech, které byly zjištěny na jednotlivých měřených/konstruovaných podrobných nebo lomových bodech primárního podkladu.

Další dokument: 1.1.3. Obecné zásady vedení geometrie objektů

01_pravidla/01_zaklad/02_presnost.txt · Poslední úprava: 2024/04/03 09:36 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki