DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:01_zaklad:04_plosne_objekty_zps

1.1.4. Plošné objekty ZPS

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno13. 03. 2024

Objekty ZPS s plošnou topologií budou vytvářeny z příslušných liniových konstrukčních objektů a definičních bodů. Liniové konstrukční objekty tvořící hranice plošných objektů musí být topologicky uzavřené a musí obsahovat uvnitř právě jeden definiční bod. Liniové konstrukční objekty se vedou v plných 3D souřadnicích (X, Y, Z). Odvozené plošné objekty se vedou ve dvou geometriích, jednak jako uzavřená linie hranice polygonu ve 3D souřadnicích a jako 2D polygon.

Pro každý typ objektu s plošnou geometrií je stanoveno, jaké typy konstrukčních objektů mohou tvořit jeho hranici. Vychází se přitom z hierarchie přirozené významnosti objektů. Např. plocha budovy může být ohraničena pouze konstrukčním typem objektu hranice budovy, plocha chodníku může být ohraničena konstrukčními typy hranice budovy a hranice chodníku, aj. Přesný popis hierarchie konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS je uveden v dokumentu 1.3.1. Hierarchie konstrukčních a odvozovaných liniových objektů.

Odvozené plošné objekty ZPS s  plošnou topologií budou vytvářeny pouze v oblastech kompletní ZPS. V těchto územích je dostatek datových podkladů pro vytvoření kompletní plošné ZPS a při aktualizaci tohoto území geodetická aktualizační dokumentace prochází úplnými kontrolami topologických pravidel – více informací u popisu kontrol – 1.4. Kontroly dat DTM. V území, kde není vymezena oblast kompletní ZPS, se odvozené plošné objekty nevytvářejí. Odvozování plošných objektů zajišťuje IS DTM kraje, to znamená, že je geodet nevytváří. Geodet odevzdává pouze prvky podle Přílohy č. 3 Vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje, ve znění Vyhlášky č. 186/2023 Sb..

Práce s oblastí kompletní ZPS je popsána v dokumentu 1.2.3. Práce se speciálními objekty DTM.

Další dokument: 1.1.5. Odvozování mimoúrovňových objektů

01_pravidla/01_zaklad/04_plosne_objekty_zps.txt · Poslední úprava: 2024/04/03 09:38 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki