DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:04_kontroly:00_uvod

1.4.0. Kontroly dat v IS DTM – úvod

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno21. 03. 2024

Za účelem správného provedení zapracování aktualizační dokumentace do platného stavu DTM jsou v IS DTM kraje prováděny kontroly dat. Kontroly dat jsou dostupné nejenom při importu JVF DTM a při editaci, ale i v rámci Klienta pro předběžnou kontrolu dat a při společném zplatnění během Přeshraniční editace. Kontroly jsou proto dostupné také voláním webové služby. Kontroly jsou rozděleny do 4 tematických skupin:

Kontroly jsou upraveny pro JVF DTM verze 1.4.3.

V tabulce je uveden minimální seznam a popis základních scénářů kontrol a výčet zařazených kontrol včetně toho, zda se kontrola dat provádí na stavová nebo změnová data.

Kontroly dat - scénáře

Kontroly dat dopravní a technické infrastruktury jsou popsány v dokumentu na stránkách ČÚZK Kontroly dat dopravní a technické infrastruktury

Další dokument (kapitola):

1.4.1. Kontroly výměnného formátu

01_pravidla/04_kontroly/00_uvod.txt · Poslední úprava: 2024/03/25 14:39 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki