DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


provoz:zpusob_predani

Způsob předání údajů do DTM

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno18. 05. 2022

Způsob poskytování určuje §4b odstavec 8 zákona: „(8) Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. a), editor bezodkladně změnu zapíše prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 písm. b) do digitální technické mapy kraje. Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. b), editor zapíše změnu bezodkladně poté, co mu budou předány podklady pro její zápis.“

Ze znění zákona plyne, že editor má předávat pouze měněné údaje. Takže by měl doplnit nové prvky, smazat zanikající a případně upravit existující. Zasílání veškerých dat o síti opakovaně při každé změně nebude akceptováno.

Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje pak stanoví, že se jedná o výměnný formát (Jednotný výměnný formát digitální technické mapy – JVF DTM), který může zahrnovat údaje ke stanovenému datu nebo údaje o změnách údajů za určité období. Informace o JVF DTM (https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx) a rozhraních (https://www.cuzk.cz/DMVS/Popis-rozhrani.aspx) jsou aktuálně na stránkách ČÚZK.

provoz/zpusob_predani.txt · Poslední úprava: 2022/09/20 11:41 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki