DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tag:topologie

TAG: topologie

2023/01/18 10:09 Irena Křeková Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí 4.…
2023/01/18 10:26 Irena Křeková Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí 4.…
2024/02/02 07:44 Irena Křeková 1.3.1. Hierarchie ZPS Hierarchie konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS [Hierarchie konstrukčních a odvozovaných objektů JVF DTM 1.4.3. - verze 10.1.2024] …
2024/02/02 08:05 Irena Křeková 1.3.2. Minimální rozměry a tolerance Minimální rozměry a tolerance Seznam parametrů pro topologické kontroly: * Minimální vzdálenost bodů (3D) je 0,05 m, v…
2024/02/05 08:46 Irena Křeková 1.4.0. Kontroly dat v IS DTM – úvod Za účelem správného provedení zapracování aktualizační dokumentace do platného stavu DTM jsou v IS DTM kraje prováděny kont…
2024/02/05 09:06 Irena Křeková 1.4.1. Kontroly výměnného formátu Číslo Skupina Název 1.1 výměnný formát Kontrola struktury souboru JVF DTM / dodržení datového mode…
2024/02/05 10:28 Irena Křeková 1.4.2. Atributové kontroly Číslo Skupina Název 2.1 atributové Kontrola atributů 2.2 atributové Kontrola IČS Předchozí dokumen…
2024/02/05 10:33 Irena Křeková 1.4.3. Topologické kontroly Číslo Skupina Název 3.1 topologické Závislost objektů na podrobných bodech 3.2 topologické Kolize…
2024/02/06 16:35 Irena Křeková 1.4.4. Kontroly odvozených objektů Číslo Skupina Název 4.1 odvozených objektů Minimální velikost ploch 4.2 odvozených objektů P…
2024/02/07 09:33 Irena Křeková 1.4.5. Přehled kontrol Číslo Skupina Název Dimenze Bloky Level Rozsah 1.1 výměnný formát Kontrola struktury souboru JVF DTM / do…
2023/01/20 08:57 Irena Křeková Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí 4.…
2023/01/20 09:42 Irena Křeková Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí 4.…
2023/01/20 14:56 Irena Křeková Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí 4.…
2023/01/22 19:31 Irena Křeková Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí 4.…
2023/01/26 08:54 Irena Křeková Další dokumenty Dokumenty týkající se kontrol a zpracování dat. Hierarchie konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS Dokumenty k hierarchii jsou zeveřejněné …
2023/05/22 11:02 Irena Křeková Kompletní ZPS (plošná mapa) Oblast kompletní ZPS ohraničuje území, které je kompletně pokryto plošnou mapou. V této oblasti probíhají podrobnější topologické …
2022/08/30 13:19 Irena Křeková Minimální rozměry a tolerance Zpracováno v dokumentu 1.3.2. Minimální rozměry a tolerance zps zakladni_prostorova_situace mapovani konsolidace topologie trid…
2022/07/26 07:18 Irena Křeková Plochování při novém mapování Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023 Nové mapování je prováděno jako …
2022/09/01 13:09 Irena Křeková Plochování v různých úrovních umístění - LEVEL Plochování bude řešeno různými úrovněmi umístění (LEVEL). Pokud máme všechna potřebná data, tak v ideálním příp…
2023/01/22 19:53 Irena Křeková Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí 4.…

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki