DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tag:geometrie

TAG: geometrie

2024/01/29 19:30 Irena Křeková 1.1.1. Tvorba objektů Výčet typů objektů DTM je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje, ve znění Vyhlášky č. 186/2023 Sb…
2024/02/25 16:20 Irena Křeková 1.1.3. Obecné zásady vedení geometrie objektů * Všechny objekty ZPS jsou vedeny s plnými 3D souřadnicemi, tj. podrobné body, bodové objekty (kromě definičníc…
2024/02/25 17:02 Irena Křeková 1.1.4. Plošné objekty ZPS Objekty ZPS s plošnou topologií budou vytvářeny z příslušných liniových konstrukčních objektů a definičních bodů. Liniové konstrukční…
2024/02/25 17:14 Irena Křeková 1.1.5. Odvozování mimoúrovňových objektů (LEVEL) Základní situace ZPS označená jako LEVEL=0 popisuje stav objektů na povrchu. Objekty LEVEL=0 musí (s výjimkou …
2024/01/29 19:59 Irena Křeková 1.2. Stavová logika ZPS Stavová logika mapovaných objektů ZPS Cílem této kapitoly (části) je popsat základní pravidla stavové logiky mapovaných (nově vkládaný…
2024/01/30 14:13 Irena Křeková 1.2.1. Úvod do stavové logiky Úvodní pravidla stavové logiky mapovaných objektů ZPS Úvodem je potřeba zdůraznit, že není možné při aktualizaci obsahu DTM post…
2024/01/30 14:30 Irena Křeková 1.2.2. Práce s prvky (objekty) DTM 1. Nové objekty (insert) Předcházející kapitola - Úvod do stavové logiky V uvedených příkladech je pro vyjádření operací n…
2024/02/26 21:07 Irena Křeková 1.2.3. Práce se speciálními objekty DTM Práce s objektem “Oblast změny” (oblast aktualizace ZPS) Oblast změny (aktualizace dat ZPS) je součástí XML dokumentu…
2024/02/26 21:08 Irena Křeková 1.2.4. Životní cyklus ploch a oblastí kompletní ZPS Základní předpoklady: * Editor IS DTM kraje nemůže editovat mimo oblast změny. * Editor IS DTM kraje m…

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki