DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zps:kolmice_kons

Postup konsolidace dat a nového mapování objektů budov a plotů

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno06. 04. 2022

Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023.

Tato část dokumentu je vytvořena a zaměřena na objasnění problematiky postupu konsolidace dat a nového mapování objektů budov a plotů. Cílem této části dokumentu je sjednocení metodiky u konsolidace dat a nového mapování, a to u vybraných prvků.

Níže je uvedený rozdíl ZPS mezi celoplošnou DTM a DTM pouze ve veřejných prostorech. Takovéto porovnání včetně vysvětlení lze později využít pro případné budoucí rozšíření DTM.

U konsolidace ZPS ve vystavěném území je zásadní, zda je plocha budovy tvořena topologicky správným uzavřeným polygonem se všemi lomovými body. Poté bude konsolidace provedena tak, aby výsledný polygon byl dle JVF DTM 1.4.2 plochovatelný – viz Plochování při konsolidaci stávajících dat. Výšky u lomových bodů budou převzaty z původní datové sady nebo doplněny v nejlepší možné přesnosti.

U konsolidace datových sad ZPS, kde nejsou budovy uzavřené a jejich tvar/rozměr (byť částečně) je naznačen konstrukčními liniemi (nekončí měřenými body v souřadnicích) – obr. č. 1, proběhne konsolidace bez zákresu konstrukčních linií, to znamená, že se tyto konstrukční linie (kolmice) smažou. Kompletně zaměřené a ověřené budovy, a další prvky ZPS splňující tyto nové podmínky DTM, budou v těchto prostorech konsolidovány bezztrátově.

U nového mapování ulic (mapování veřejného prostoru), které není vymezeno pro plošné mapování, proběhne mapování budov v rozsahu viditelném z veřejné držby, bez naznačování tvaru a rozměru konstrukčními liniemi (bez měřených bodů). Ve výsledné datové sadě budou pouze linie a měřené body (obr. 2).

U nového mapování lokalit s plošným řešením (areály kraje a jiné) bude výsledná datová sada plochovatelná dle JVF DTM 1.4.2 - viz obr. 3.

V případě kontinuální liniové kresby (řadové domy, ploty atp.) bude umístění konstrukční linie pro označení rozhraní na konci linie. Takto konstrukčně vytvořená linie bude ve stejné výšce jako měřený bod, ze kterého je linie vytvořena. Délka takové linie je 5 metrů. Tato alternativa se týká také nového mapování. Pokud u dat ke konsolidaci existuje konstrukční linie značící rozhraní, bude i tato konsolidována.

Výše uvedené platí beze zbytku i pro ploty a další označení rozhraní veřejné/neveřejné držby.

Obr. 1 – vstupní data před konsolidaci

Obr. 2 – konsolidace neuzavřených budov/nové mapování – bez konstrukčních linií

Obr. 3 – plošná ZPS

zps/kolmice_kons.txt · Poslední úprava: 2024/03/21 12:34 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki