DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zps:plochovani_kosolidace

Plochování při konsolidaci stávajících dat

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno06. 04. 2022

Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023.

Pod pojmem plochování se rozumí doplnění definičního bodu do uzavřených, topologicky čistých ploch, ohraničených konstrukčními liniemi z již konsolidovaných dat. Podle konkrétní situace a daného upřesnění v rámci technické specifikace konkrétního projektu bude řešeno následovně:

1. Plochování, respektive vytváření topologicky čistých dat pro následné vytváření plošných objektů, se provádí jen u objektů uzavřených konstrukčními liniemi a ověřenými např. nad aktuální ortofotomapou. Je nutné posoudit, zda uvnitř dotčené plochy není jiný objekt, např. při pořízení/zaměření vnější hranice – plotu je nutné ověřit, zda uvnitř této hranice není např. nezaměřená budova či jiný objekt.

2. Plochují se také objekty téměř uzavřené konstrukčními liniemi, ve kterých chybí jen navazující plocha. Typicky je to kompletně zmapovaná hlavní ulice, která končí křižovatkou a vedlejší ulice není zmapovaná vůbec. V tomto případě se ukončí plocha na spojnici posledních dvou konsolidovaných bodů doplňkovým konstrukčním prvkem – neidentifikovaný liniový objekt.

3. Plochování se neprovádí vůbec.

zps/plochovani_kosolidace.txt · Poslední úprava: 2024/03/21 12:32 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki