DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


02_sprava:01_prijem_dat:02_gad

2.1.2. Geodetická aktualizační dokumentace (GAD)

Stav zpracování
Stavrozpracováno

Geodetická aktualizační dokumentace digitální technické mapy (GAD DTM) je základním podkladem pro aktualizací obsahu základní prostorové situace (ZPS) DTM, tj. pro vedení DTM. Jedná se o výsledek zeměměřických činností využívaných pro vedení DTM, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 Vyhlášky o DTM.

Struktura aktualizačních údajů je stanovena v příloze č. 3 Vyhlášky o DTM, GAD budou předávány AZI prostřednictvím jednotného rozhraní a soubory změnových údajů v JVF DTM v aktuálně platné verzi zveřejněné na webových stránkách ČÚZK.

Úplné náležitosti dokumentace pro aktualizaci obsahu ZPS DTM jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 393/2020 Sb. v platném znění a podrobnosti a doporučené postupy jsou popsány v Metodice pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci s dokumentací

Za účelem zajištění kvality aktualizace DTM kraje je dle § 12 odst. 1 písm. b) Zákona č. 47/2020 Sb., v platném znění stanoveno, že výsledky zeměměřických činností využívané pro vedení DTM podléhají, stejně jako výsledky zeměměřických činností ve výstavbě, ověření rozsahem úředního oprávnění pro ověřování dle § 13 odst. 1, písm. c) Zákona č. 47/2020 Sb., v platném znění.

Další typy AD jsou uvedeny zde: 2.1.1. Typy příjmových dokumentací ZPS do DTM

02_sprava/01_prijem_dat/02_gad.txt · Poslední úprava: 2024/02/07 09:33 autor: Michal Souček

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki