DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


02_sprava:01_prijem_dat:01_typy_dokum

2.1.1. Typy příjmových dokumentací ZPS do DTM

Stav zpracování
Stavrozpracováno

Popis typů příjmových dokumentací pro aktualizaci Základní prostorové situace DTM po 1.7.2024

Geodetická aktualizační dokumentace (GAD) – standardní, příjem pro aktualizaci ZPS (např. od stavebníků prostřednictvím jejich geodeta (AZI))

 1. Změnové JVF + povinné náležitosti
 2. Standartní provozní kontroly v plném rozsahu (viz Kontroly dat)
 3. Obsah náležitostí je kompletně dle Vyhlášky o DTM – popisové pole, měřický náčrt, technická zpráva, seznam souřadnic a změnové JVF
 4. Ověření AZI – ANO

Poznámka: jedná se o klasickou dokumentaci sloužící pro aktualizaci ZPS, kterou bude předávat AZI na základě měření a provedených činností při změně obsahu DTM vyvolaného např. stavební činností konkrétního stavebníka nebo jiné činnosti mající vliv na obsah DTM. Podrobnosti a postupy pro geodety jsou k dispozici v dokumentu Metodika pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci s dokumentací. Další podrobnosti viz 2.1.2. Geodetická aktualizační dokumentace (GAD)

Krajská aktualizační dokumentace (KAD) - umožňuje kraji, jako správci DTM, dokumentovaným způsobem provádět potřebné aktualizace a úpravy obsahu ZPS DTM.

 1. Změnové JVF
 2. Standartní provozní kontroly v plném rozsahu (viz Kontroly dat) (stejné jako u GAD)
 3. Obsah náležitostí je redukovaný – změnové JVF, informace jen do doprovodných informací, volitelně může být součástí technická zpráva
 4. Ověření AZI – NE

Poznámka: jedná se o specifický typ GAD, který umožní kraji, jako správci ZPS DTM ze zákona, provádět potřebné aktualizace a úpravy obsahu ZPS DTM, které vzejdou v rámci jeho editorské činnosti. Bude stanovena metodická příručka pro editory se základním výčtem prováděných editorských činností. Předpokládá se zejména činnost změny klasifikace vybraných objektů, tvorba nebo úprava definičních bodů objektů a drobná napojení kresby při potřebě tvorby plošné ZPS v rozsahu povolených odchylek. Další podrobnosti viz 2.1.3. Krajská aktualizační dokumentace (KAD)

Prvotní import dat (PID) – data z projektů správců vymezených území SŽ a ŘSD a data z krajských projektů DTM2

 1. Změnové JVF
 2. Standartní provozní kontroly v plném rozsahu (viz Kontroly dat)
 3. Obsah náležitostí je redukovaný – změnové JVF a technická zpráva
 4. Ověření AZI – ANO pro měřená data, NE pro konsolidovaná data

Poznámka: prvotní import dat je dočasný pro účely importů velkých objemů nově pořizovaných nebo konsolidovaných dat v rámci datových projektů jednotlivých správců/editorů ZPS (tj. krajů a Správců vymezených území). Koordinační rada správců DMVS a DTM stanoví dobu a další podmínky, po kterou prvotní importy dat umožní.

Definice kontrol pro výše uvedené typy aktualizačních dokumentací:

 1. Standardní provozní kontroly – kontroly dat v plném rozsahu (viz Kontroly dat), data musí plně odpovídat Vyhlášce o DTM, musí být pořízena ve 3. třída přesnosti a přesnější a hodnoty „nezjištěno“ v příslušných položkách nelze použít u nově zapisovaných údajů. Za nově zapisované údaje se pro tento účel nepovažuje změna vycházející ze stávajících údajů již obsažených v datech DTM.
 2. Kontroly pro prvotní import dat – individuálně nastavený rozsah kontroly při prvotních importech dat. Zejména umožněn import dat pořízených i v 9.třídě přesnosti a možnost vyplňovat hodnotu „nezjištěno“ v příslušných položkách konkrétních objektů DTM. Některé kontroly jsou v logu označeny jako varování nikoliv jako chyba a import je umožněn.
02_sprava/01_prijem_dat/01_typy_dokum.txt · Poslední úprava: 2024/04/22 19:21 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki