DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zps:parkoviste

Vyhodnocení parkovišť

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno19. 10. 2022

Jako "Parkoviště, odstavná plocha" – Slovník datového modelu DTM se vyhodnocují hlavně značená místa určená k parkování vozidel, nebo místa stavebně upravená k tomuto účelu. Místa podél komunikace, která se pro parkování aut využívají dle místních zvyklostí, ale apriori parkovištěm nejsou, se jako parkoviště nevyhodnocují. Takové plochy se vyhodnocují objektem dle skutečnosti ("Přidružená plocha" – Slovník datového modelu DTM, "Udržovaná plocha zeleně" – Slovník datového modelu DTM).

Zároveň se vychází z technických specifikací datových zakázek.

Obrázek 1: Značené parkoviště

Obrázek 2: Plocha stavebně upravená k parkování vozidel

Obrázek 3: Nevyhodnocovat jako parkoviště, i když plocha může někdy sloužit k parkování vozidel

zps/parkoviste.txt · Poslední úprava: 2024/01/02 20:25 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki