DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zps:napojeni_noveho_mapovani

Napojení nového mapování a konsolidovaných dat

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno06. 04. 2022

Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023.

1. Napojení bude provedeno, pokud datová sada konsolidovaných stávajících dat splňuje charakteristiky 3. třídy přesnosti a datové sady na sebe navazují v dopustných odchylkách DTM (XYZ), a to vždy se základním pravidlem, že se napojují konsolidovaná data na nově pořizovaná (měřená data). Nutné je také vycházet z konkrétní situace v daném místě a z parametrů daných příslušnou technickou specifikací daného kraje. Dle vyhodnocení konkrétní situace je tak přípustné napojovat konsolidovaná data na nově mapovaná a naopak. Nejprve však musí být proveden proces konsolidace dat, tak aby mohl být upřesněn rozsah a obsah nového mapování (toto neplatí v případě, kdy je lokalita určena rovnou pro nové mapování). Při napojování se může jednat např. o tyto situace:

1.1. Napojení či doplnění chybějících přímých úseků linií (spojení dvou lomových bodů v napojovaných datech) do délky 20 metrů do jinak kvalitní a úplné datové sady, které lze z dostupných podkladů jednoznačně identifikovat (například plot, silnice, chodník apod.).

1.2. Napojení či doplnění chybějící hranice budov je možné podle aktuálních dat katastru nemovitostí, kdy pro určování souřadnic XY budou využívány budovy katastru nemovitostí s kódem kvality 3 (zachovává se stejný průběh budovy, pokud mezní odchylka budovy v katastru nemovitostí od mapovaného průběhu budovy je v poloze ≤ 0,24 m). Zároveň je vždy ověřován skutečný stav (tvar a rozsah) vůči aktuálnímu mapovému podkladu nebo místním šetřením.

1.3. Doplnění chybějících/neaktuálních prvků ZPS novým mapováním, pokud je tento požadavek v technické specifikaci konkrétního projektu.

2. Napojení nebude provedeno vůbec, zejména za situace, kdy datová sada konsolidovaných stávajících dat nesplňuje charakteristiky 3. třídy přesnosti, případně nově pořizovaná data a konsolidovaná data na sebe nenavazují v dopustných odchylkách DTM (XYZ). A samozřejmě v případě, kdy území, kde se provádí nové mapování, nenavazuje na území, kde se data konsolidují.

zps/napojeni_noveho_mapovani.txt · Poslední úprava: 2024/03/21 12:31 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki