DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zps:napojeni_hranice

Napojení na vymezené území ŘSD, SŽ nebo jiný kraj

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno06. 04. 2022

Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023.

Toto napojení se v rámci této etapy tvorby DTM krajů neřeší. Mapování je prováděno na hranice daného vymezené území a data jsou předána. Pokud se v konkrétní lokalitě podaří v rámci pořizování dat operativně upřesňovat hranice vymezeného území je možné za dostatečné součinnosti všech stran toto napojování provádět. Není však podmínkou.

zps/napojeni_hranice.txt · Poslední úprava: 2024/03/21 12:32 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki