DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zps:krizeni_vu

Pořizování dat v případě křížení vymezených území ŘSD a SŽ

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno19. 10. 2022

Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023.

1. Křížení vymezeného území ŘSD a SŽ s územím pro pořizování dat DTM kraje:

1.1. Při úrovňovém křížení území pro pořizování dat DTM kraje s vymezeným územím ŘSD a SŽ má prioritu pořizování dat DTM ŘSD a SŽ, protože se pro tyto subjekty data pořizují podrobněji a nad rámec rozsahu DTM kraje. ZPS pro DTM kraje se v tomto území nepořizuje.

1.2. Při mimoúrovňovém křížení s vymezeným územím SŽ nebo ŘSD se ZPS pro DTM kraje v tomto prostoru pořizuje / měří pouze v těchto případech:

1.2.1. Jde o objekt ZPS v levelu 1, tj. horní stavba typicky například mostu (např. most nad dálnicí, po kterém vede krajská komunikace), pokud se nejedná o provozní plochu SŽ nebo ŘSD.

1.2.2. Jde o prvky ZPS především v intravilánu obce v levelu 0, pokud je provozní plocha SŽ a ŘSD v levelu 1, a to mimo prvků spodní stavby této provozní plochy, typicky například mostu (dálniční most, pod kterým vede krajská komunikace, případně zde jsou i jiné prvky ZPS). Nezaměřené objekty SŽ nebo ŘSD se nahradí vymezením této nezaměřené oblasti s informací, že prvky budou doměřeny v rámci pořízení dat pro SŽ a ŘSD. V případě, že kraj již měřená data v odpovídající přesnosti v daném území má, ponechá je do doby nahrazení podrobnějšími daty ŘSD či SŽ.

2. Křížení vymezených území ŘSD a SŽ navzájem:

2.1. Při úrovňovém křížení vymezených území SŽ a ŘSD navzájem má přednost měření prováděné v oblasti SŽ, kromě měření vlastního tělesa silnice. Pokud bude SŽ tento prvek (těleso silnice) měřit pro své potřeby, nebude ho předávat do DTM.

2.2. Při mimoúrovňovém křížení vymezených území SŽ a ŘSD navzájem má přednost měření ZPS pro oblast, kde jsou provozní plochy SŽ nebo ŘSD v levelu 0, včetně spodní stavby a měření pro druhou oblast bude zahrnovat jen objekty v levelu 1, tj. vrchní část stavby, typicky například mostu. Výše uvedená pravidla se nevztahují na prvky DI a TI, které se pořizují dle požadovaného rozsahu bez vazby na vymezená území a jejich křížení.

Příklady:

Obrázek k bodu 1.2.1: ŘSD – level 0, kraj – level 1

Obrázek k bodu 1.2.1: SŽ – level 0, kraj – level 1

Obrázek k bodu 1.2.2: kraj – level 0, ŘSD – level 1

Obrázek k bodu 1.2.2: kraj – level 0, ŘSD – level 1

Obrázek k bodu 1.2.2: kraj – level 0, SŽ – level 1

Obrázek k bodu 1.2.2: kraj – level 0, SŽ – level 1

zps/krizeni_vu.txt · Poslední úprava: 2024/03/21 12:34 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki