DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zps:hranice_vym_uz

Jak pevně dodržovat hranice vymezeného území ŘSD a SŽ

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno06. 04. 2022

Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023.

Vždy by se mělo postupovat s přihlédnutím ke konkrétnímu místu a v nelogických místech nebo zjevně chybně vymezených územích nebrat hranice vymezeného území jako nepřekročitelné a neupravitelné. Hranice vymezeného území by měla v ideálním případě být vždy vedena po objektech (byť fiktivních) a mít svoji logiku vůči pojetí a obsahu DTM. Obě organizace – ŘSD i SŽ poskytnou kontaktní údaje na zodpovědné osoby pro jednotlivé kraje, se kterými bude možné dané situace operativně řešit.

Ukázky nestandardně vymezeného území ŘSD a SŽ

zps/hranice_vym_uz.txt · Poslední úprava: 2024/03/21 12:31 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki