DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


provoz:ti_obci

Přebírání podkladů od obcí jako vlastníků TI

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno18. 05. 2022

V první řadě by měla být chybně zpracovaná geodetická dokumentace přednostně reklamována u úředně oprávněné osoby, která ji ověřila.

V uvedeném případě však je třeba upozornit na to, že po realizaci investiční akce budou zpravidla předány dva druhy dokumentace dvěma různými způsoby. U dat ZPS dojde k převzetí DSPS (resp. geodetického podkladu DTM) ve formátu JVF DTM a jeho předání kraji přes aplikaci napojenou na služby IS DMVS (nikoli provozovateli) pro aktualizaci DTM kraje. Průběhy sítí, ochranných pásem a polohy zařízení TI a DI však budou předány jiným způsobem. Po geodetickém zaměření budou předány údaje editorovi/editorům TI a DI, který je zapracuje do své provozní dokumentace (pokud ji vede) a následně předá prostřednictvím služeb IS DMVS do systému DTM kraje. Případnou opravu chybně klasifikovaných sítí může v tomto případě provést editor TI a DI.

provoz/ti_obci.txt · Poslední úprava: 2022/09/05 13:08 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki