DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


provoz:predavani_di

Předávání dat DI

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno18. 05. 2022

Podle stavebního zákona má každý vlastník dopravní a technické infrastruktury povinnost předávat údaje do územně analytických podkladů již od roku 2006. Pokud však vlastník DI nedisponuje žádnými údaji, tak zatím žádné údaje nepředá, přestože to bude znamenat nesplnění zákonné povinnosti.

Každopádně je nutné, aby se všichni vlastníci, správci a provozovatelé DTI zaregistrovali do registru vlastníků, správců a provozovatelů DTI (Registr subjektů) na ČÚZK (bude mu předcházet tzv. Verifikační registr IS DMVS – kontakt Ing. Jiří Formánek) a následně po zprovoznění IS DMVS a IS DTM vkládali a aktualizovali data o svých sítích.

U DI se jedná zejména o osy vleček, komunikací apod., takže pořízení těchto dat by nemělo být nijak náročné.

Součástí DTM jsou i ochranná pásma, jejichž odvození bude možné metodicky řešit např. s kolegy se SŽ a ŘSD.

provoz/predavani_di.txt · Poslední úprava: 2022/09/12 12:21 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki