DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


provoz:kraj_gad

Krajská aktualizační dokumentace DTM (AD DTM)

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno18. 10. 2023

Kraje budou mít možnost zasílat AD DTM prostřednictvím IS DMVS s tím, že povinnou položkou změnového datového souboru nebude číslo ověření ÚOZI/AZI. Zodpovědnost za velkou část datového obsahu DTM má editor a správce ZPS a je nutné, aby správce nebyl funkcemi informačních systémů zásadně limitován v odůvodněné potřebě editace DTM. Editace s využitím krajské AD bude povolena pouze na území vlastního kraje. Pro krajskou AD DTM platí kromě ověření stejné kontroly dat jako pro GAD s ověřením ÚOZI/AZI.

Krajské AD DTM budou využívány především pro případy čištění a oprav dat ZPS a pro zapracování ověřených měřických dokumentací (aktualizací ZPS), které nebyly zpracovány v JVF DTM. Přepracování takové dokumentace není zeměměřickou činností podle § 3 a 4 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proto jejich další ověření ÚOZI/AZI není nutné. Jedná se o měřické dokumentace, které byly nebo budou zpracovány v přechodném období do 1. 7. 2024; do nabytí účinnosti novel zeměměřického zákona (zákona č. 47/2020 Sb. a zákona č. 88/2023 Sb.). Po spuštění DTM krajů budou veškeré geodetické aktualizační dokumentace předávané pouze změnovými soubory v JVF DTM.

U zapracování ověřených měřických dokumentací bude nutné vyplnit informace o ověření (číslo ověření ÚOZI/AZI) do popisu změnového řízení. U AD DTM pro čištění a opravu dat musí kraj vyplnit minimálně popis zakázky a další důležité informace vysvětlující potřebu vytvoření krajské AD.

provoz/kraj_gad.txt · Poslední úprava: 2023/11/06 06:49 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki