DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


provoz:cdti

Části dopravní a technické infrastruktury

Stav zpracování
Stavrozpracováno

„Část DTI“ je třeba chápat jako území, ve kterém vlastníci, správci a provozovatelé TI/DI plní povinnost sdělit údaje o podmínkách napojení, o ochranných a bezpečnostních pásmech a o základních podmínkách provádění činnosti v těchto pásmech podle stavebního zákona. A to v rozsahu, v jakém je vztahu ke konkrétním objektům a zařízením technické infrastruktury nebo záměrům na provedení změn dopravní a technické infrastruktury dán objektivní zájem tyto podmínky stanovit. Údaj o tomto území se vyjadřuje hranicí polygonu vymezujícího toto území ve vztahu ke skupinám objektů nebo zařízení technické infrastruktury.

Pro definování plošného vymezení „částí DTI“ existují technická omezení, lišící se podle zvolení editačního kanálu v IS DMVS. V případě, že definování „části DTI“ probíhá prostřednictvím webové služby, tak je limit 50 000 vrcholů, v případě že definování probíhá přes portál DMVS, tak se limit počtu vrcholů snižuje na 10 000.

Je třeba mít na paměti, že cílem budování krajských DTM a centrální komponenty IS DMVS je podpora a zjednodušení stavebních procesů, a nikoliv zvyšování administrativní zátěže stavebníků, ani zvyšování administrativní zátěže stavebních úřadů a s ohledem na tento účel je potřeba k definování částí DTI přistupovat.

provoz/cdti.txt · Poslední úprava: 2024/04/03 13:15 autor: Michal Souček

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki