DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


di:vnitrni_cleneni_dp

Využití objektu vnitřní členění dopravní plochy

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno21. 12. 2022

Ano, pro potřeby dalšího dovozování objektů, v tomto případě obvodu pozemní komunikace bude nutné plochu dále „uměle“ dělit a do obvodu pozemního komunikace zahrnout jen tu část plochy, která daný obvod dle definice skutečně tvoří. Zároveň ale při pořizování objektů a jejich kódování by mělo být využíváno kódů konstrukčních prvků objektů dle přílohy č. 3 Vyhlášky o DTM kraje, tj. v tomto případě 0100000304 (hranice dopravní stavby nebo plochy) respektive 0100000323 (vnitřní členění dopravní plochy).

Obr. 3 - potřeba dělení ploch u komunikací

di/vnitrni_cleneni_dp.txt · Poslední úprava: 2023/01/02 08:18 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki