DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


di:osa_pk_atributy

Osa pozemní komunikace – atributy

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno19. 10. 2022

Atributy jsou pořizovány v rozsahu požadovaných údajů dle Vyhlášky č. 393/2020 Sb. o DTM kraje s přihlédnutím k následujícímu.

  • Počet jízdních pruhů i délka úseků bude striktně dle silniční databanky (SDB), nebude aktualizováno dle skutečnosti. Aktuálnost bude řešit správce DTM následně v rámci správy DTM.
  • Osa bude dělena na úseky mezi stykem více os (dělena mezi tzv. uzlovými body) a dle atributu „typ úseku pozemní komunikace“ a dle atributu „počet jízdních pruhů“.
  • Atribut „převažující povrch“ bude doplněn do nejkratšího úseku dělení a nebude dělit osu na další úseky.
  • Výška bodu bude vedena jako výška lomového bodu (nemá funkci nivelety).
  • Na základě změnových dokumentů k JVF DTM přibyl nový prvek DI – Dopravní uzel silniční sitě. Vzniká na styku os dvou a více komunikací. Uzlový bod je veden jako geometrie „bod“ a bude mít výšku (povrch vozovky v místě styku os).
  • V případě kreslení os krajských komunikací podle skutečnosti, a ne podle ULS nedává přebírání čísel úseků smysl, po napojení os místních komunikací vzniknou nové uzly.
di/osa_pk_atributy.txt · Poslední úprava: 2022/10/19 15:19 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki