DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


di:osa_pk

Osa pozemní komunikace

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno19. 10. 2022

Osa pozemní komunikace v symetrickém úseku – Prvotní generace osy PK bude tvořena v řezu jako střed mezi hranami vozovky, pro daný typ komunikací (obousměrný provoz). Základní typ řešení osy PK je uveden na Obr. č. 1.

Obr. č. 1: Osa PK – výchozí schéma

Osa pozemní komunikace v rozšíření vozovky – Pokud se vozovka začne rozšiřovat o jízdní pruhy, odbočovací nebo připojovací pruh, v zatáčkách, tak se řeší takto: Obr. č. 2 ukazuje řešení, kdy dochází k nesymetrickému rozšíření osy PK obousměrné vozovky.

Obr. č. 2: Osa PK – rozšíření jednoho jízdního pruhu v zatáčce

Řešena je situace, kdy dochází k rozšíření vozovky, a tedy změny hrany vozovky. Složitější členění hrany vozovky by nemělo mít vliv na zakřivení osy komunikace. Optimalizované řešení průběhu osy v dané lokalitě je řešení na Obr. č. 3. Možné řešení je využít krajní vodící čáry, které zajistí plynulý průběh osy pozemní komunikace probíhající křižovatkou.

Obr. č. 3: Osa PK – více jízdních pruhů, zastávky, odbočovací pruh

Poznámka: Vazba na ULS je řešena v dotazu Osa pozemní komunikace v křižovatkách. Napojení DI obcí na DI kraje by mělo reflektovat skutečnost a data by na sebe měla navazovat, tak aby situace na obrázku č. 5 neevokovala případ, kdy na sebe ulice opravdu nenavazují a jsou např. fyzicky odděleny chodníkem (viz. Obr. 6). Úseky DI kraje je vhodné v místě napojení DI obce dělit na samostatné úseky a přidělovat jim odpovídající atributy tzn, že v místě napojení je potřeba vložit lomový bod linie, aby se zachovala požadovaná topologie.

Na obrázku č. 7 je pak ukázka možného správného řešení napojení ulic na silnice vyšší třídy.

Obr. 5 – ukázka napojení os komunikací

Obr. 6 – ukázka nenapojení ulic

Obr. 7 – ukázka napojení ulic a silnice vyšší třídy

di/osa_pk.txt · Poslední úprava: 2022/10/19 15:18 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki