DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


02_sprava:02_vydej_dat:01_vydej_dat

2.2.1. Výdej dat DTM - základní datové sady

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno17. 01. 2024

Výdej dat bude možný formou stahovacích balíčků a ad hoc výdejů (jednorázové výdeje na vyžádání).

Číslování sad odpovídá atributu TypDatoveSady v JVF DTM.

Stahovací balíčky:

Sady ZPS:

 • Sada 1. Podrobné body ZPS
 • Sada 2. Odvozené plošné typy objektů (Příloha 1)
 • Sada 3. ZPS s výjimkou podrobných bodů a odvozených plošných typů objektů (Příloha 1) a včetně konstrukčních objektů (Příloha 3) – objekty vyskytující se v Příloze 1 i 3 se předávají pouze 1x (mají i stejné číslo typu objektu)
 • Sada 4. Doprovodné informace k území:
  • ZaznamZmeny obsahující údaje o jednotlivých podáních objektů ZPS, jejich zpracovatelích a ověřovatelích v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM;
  • ZaznamICS obsahující údaje o IČS, které jsou přidělené objektům DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM;
  • ZaznamZPS obsahující údaje o oblasti s kompletními odvozenými plošnými objekty ZPS.

Sady TI:

 • Sada 5. TI – veřejná část + Doprovodné informace k území:
  • ZaznamVSP obsahující údaje o identifikaci vlastníků, správců a provozovatelů (VSP) sítí DTI v objektech DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM;
  • ZaznamICS obsahující údaje o IČS, které jsou přidělené objektům DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM.
 • Sada 6. TI včetně ochranných a bezpečnostních pásem a záměrů – veřejná i neveřejná část (kompletní výpis) + Doprovodné informace k území:
  • ZaznamVSP obsahující údaje o identifikaci vlastníků, správců a provozovatelů (VSP) sítí DTI v objektech DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM;
  • ZaznamICS obsahující údaje o IČS, které jsou přidělené objektům DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM.

Sady DI:

 • Sada 7. DI – veřejná část + Doprovodné informace k území:
  • ZaznamVSP obsahující údaje o identifikaci vlastníků, správců a provozovatelů (VSP) sítí DTI v objektech DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM;
  • ZaznamICS obsahující údaje o IČS, které jsou přidělené objektům DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM.
 • Sada 8. DI včetně ochranných a bezpečnostních pásem a záměrů – veřejná i neveřejná část (kompletní výpis) + Doprovodné informace k území:
  • ZaznamVSP obsahující údaje o identifikaci vlastníků, správců a provozovatelů (VSP) sítí DTI v objektech DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM;
  • ZaznamICS obsahující údaje o IČS, které jsou přidělené objektům DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM.

Distribuční jednotky a časový interval vydávání dat DTM:

Stavová data budou vydávána 1x měsíčně, distribučními jednotkami jsou obce a městské části hlavního města Prahy a územně členěných statutárních měst.

Stavové datové sady jsou generovány vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. IS DTMK poskytuje datové sady za poslední tři kalendářní měsíce. Při žádosti o výdej těchto datových sad se vrací všechny datové sady od zadaného data (včetně), nebo v případě kdy tento element není vyplněn všechny dostupné, tedy za poslední tři měsíce.

Názvy stavových datových sad:

 • VS_CZ053_OBEC_574911_20231031_ZPS_KR.jvf.zip
 • VS_CZ053_OBEC_574911_20231031_ZPS_PB.jvf.zip
 • VS_CZ053_OBEC_574911_20231031_ZPS_OPL.jvf.zip
 • VS_CZ053_OBEC_574911_20231031_ZPS_DOP.jvf.zip
 • VS_CZ053_OBEC_574911_20231031_DI.jvf.zip
 • VS_CZ053_OBEC_574911_20231031_TI.jvf.zip
 • VS_CZ053_MOMC_574716_20231031_ZPS_KR.jvf.zip
 • VS_CZ053_MOMC_574716_20231031_ZPS_PB.jvf.zip
 • VS_CZ053_MOMC_574716_20231031_ZPS_OPL.jvf.zip
 • VS_CZ053_MOMC_574716_20231031_ZPS_DOP.jvf.zip
 • VS_CZ053_MOMC_574716_20231031_DI.jvf.zip
 • VS_CZ053_MOMC_574716_20231031_TI.jvf.zip
 • NS_CZ053_OBEC_574911_20231031_DI.jvf.zip
 • NS_CZ053_OBEC_574911_20231031_TI.jvf.zip
 • NS_CZ053_MOMC_574716_20231031_DI.jvf.zip
 • NS_CZ053_MOMC_574716_20231031_TI.jvf.zip

Jmenné konvence:

 • Písmeno “V” jako veřejná nebo „N“ jako neveřejná;
 • Písmeno „S“ jako stavová;
 • NUTS LAU kód kraje;
 • „OBEC“ nebo „MOMC“ podle typu výdejní jednotky ;
 • Kód obce nebo městské části/obvodu;
 • Datum vyhotovení datové sady ve formátu YYYYMMDD ;
 • Typ datové sady:
  • Pro DI „DI“
  • Pro TI „TI“
  • Pro ZPS – Kresba „ZPS_KR“
  • Pro ZPS – Podrobné body „ZPS_PB“
  • Pro ZPS – Odvozené plošné typy objektů „ZPS_OPL“
  • Pro ZPS – Doprovodné informace „ZPS_DOP“
 • Přípona „.jvf.zip“

Změnová data budou vydávána 1x denně, distribuční jednotkou je celé území kraje nebo hlavního města Prahy. Doprovodné informace budou vydávány kompletní.

Názvy změnových datových sad:

 • VZ_CZ053_20231025_ZPS_KR.jvf.zip
 • VZ_CZ053_20231025_ZPS_PB.jvf.zip
 • VZ_CZ053_20231025_ZPS_OPL.jvf.zip
 • VZ_CZ053_20231025_ZPS_DOP.jvf.zip
 • VZ_CZ053_20231025_DI.jvf.zip
 • VZ_CZ053_20231025_TI.jvf.zip
 • NZ_CZ053_20231025_DI.jvf.zip
 • NZ_CZ053_20231025_TI.jvf.zip

Jmenné konvence:

 • Písmeno “V” jako veřejná nebo „N“ jako neveřejná
 • Písmeno „Z“ jako změnová
 • NUTS LAU kód kraje
 • Datum vyhotovení datové sady ve formátu YYYYMMDD
 • Typ datové sady:
  • Pro DI „DI“
  • Pro TI „TI“
  • Pro ZPS – Kresba „ZPS_KR“
  • Pro ZPS – Podrobné body „ZPS_PB“
  • Pro ZPS – Odvozené plošné typy objektů „ZPS_OPL“
  • Pro ZPS – Doprovodné informace „ZPS_DOP“
 • Přípona „.jvf.zip“

URL datových sad TI a DI, veřejné (sada č. 5 a č.7) i neveřejné (sada č.6 a č.8), nesmí být predikovatelné. Proto URL musí obsahovat nějakou kryptograficky bezpečnou část. Tato část by měla být unikátní pro každý výdej tak, aby bylo možno určit osobu, která data stahuje.

Ad hoc výdeje

Ad hoc výdeje jsou jednorázové výdeje na vyžádání, velikost výdeje je omezena na 100 ha pro všechny datové sady kromě datové sady DI a TI pro vlastníky / správce / provozovatele – výdej vlastních dat.

Sada ZPS:

 • Sada 9. ZPS – kompletní výdej (tj. sady 1, 2, 3 a 4). Součástí jsou tedy i doprovodné informace:
  • ZaznamZmeny obsahující údaje o jednotlivých podáních objektů ZPS, jejich zpracovatelích a ověřovatelích v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM;
  • ZaznamICS obsahující údaje o IČS, které jsou přidělené objektům DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM;
  • ZaznamZPS obsahující údaje o oblasti s kompletními odvozenými plošnými objekty ZPS.

Sady DI a TI pro vlastníky / správce / provozovatele (VSP) - výdej vlastních dat:

 • Sada 10. DI / TI – kompletní data DI / TI veřejná i neveřejná část, včetně ochranných a bezpečnostních pásem a záměrů. Jedná se o vlastní data DI a TI vlastníků / správců / provozovatelů, výběr dat je určen jedinečnou kombinací IDVlastnika, IDSpravce, IDProvozovatele. Včetně doprovodných informací k území:
  • ZaznamVSP obsahující údaje o identifikaci vlastníků, správců a provozovatelů (VSP) sítí DTI v objektech DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM;
  • ZaznamICS obsahující údaje o IČS, které jsou přidělené objektům DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM.

Ostatní sady DI a TI pro ad hoc výdeje budou stejné jako u výdejových balíčku, tj.:

Sady TI:

 • Sada 5. TI – veřejná část + Doprovodné informace k území:
  • ZaznamVSP obsahující údaje o identifikaci vlastníků, správců a provozovatelů (VSP) sítí DTI v objektech DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM;
  • ZaznamICS obsahující údaje o IČS, které jsou přidělené objektům DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM.
 • Sada 6. TI včetně ochranných a bezpečnostních pásem a záměrů – veřejná i neveřejná část (kompletní výpis) + Doprovodné informace k území:
  • ZaznamVSP obsahující údaje o identifikaci vlastníků, správců a provozovatelů (VSP) sítí DTI v objektech DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM;
  • ZaznamICS obsahující údaje o IČS, které jsou přidělené objektům DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM.

Sady DI:

 • Sada 7. DI – veřejná část + Doprovodné informace k území:
  • ZaznamVSP obsahující údaje o identifikaci vlastníků, správců a provozovatelů (VSP) sítí DTI v objektech DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM;
  • ZaznamICS obsahující údaje o IČS, které jsou přidělené objektům DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM.
 • Sada 8. DI včetně ochranných a bezpečnostních pásem a záměrů – veřejná i neveřejná část (kompletní výpis) + Doprovodné informace:k území:
  • ZaznamVSP obsahující údaje o identifikaci vlastníků, správců a provozovatelů (VSP) sítí DTI v objektech DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM;
  • ZaznamICS obsahující údaje o IČS, které jsou přidělené objektům DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM.

Názvy ad hoc datových sad:

 • VADS-97ccb4c0-93e0-4f69-8f4f-fa037404c602.jvf.zip
 • VADS-65a53737-131a-405b-b50e-7e903621453a.dgn.zip
 • VADS-780ad2c7-17db-4d4b-9ddd-6562496a5b70.shp.zip
 • VADS-780ad2c7-17db-4d4b-9ddd-6562496a5b70.gpkg.zip
 • VVLD-467d108b-706b-4769-bc30-06bb82402df6.jvf.zip

Jmenné konvence:

 • „VADS“ – Výdej ad hoc datových sad
 • „VVLD“ – Výdej vlastních dat
 • ID Podání z IS DMVS
 • Přípona podle požadovaného formátu:
  • „.jvf.zip“ pro JVF
  • „.dgn.zip“ pro DGN
  • „.shp.zip“ pro SHP
  • „.gpkg.zip“ pro GPKG

URL datových sad vyhotovených ad hoc, nesmí být predikovatelné. Proto URL musí obsahovat nějakou kryptograficky bezpečnou část unikátní pro každý výdej. ID podání není touto kryptograficky bezpečnou částí.

Další dokument:

2.2.2. Výdej dat pro ISSI a ÚAP

02_sprava/02_vydej_dat/01_vydej_dat.txt · Poslední úprava: 2024/02/07 15:47 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki