DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Metodická pracovní skupina DTM

Dotazy a odpovědi ohledně pořizování a správy dat digitální technické mapy krajů. Pracovní prostor Koordinační rady správců Digitální mapy veřejné správy a Digitální technické mapy.

Aktuální informace a příslušné metodiky k projektům DMVS a DTM jsou k dispozici na stránkách https://www.cuzk.cz/DMVS/O-IS-DMVS.aspx.

Katalog objektů DTM je k dispozici na adrese: https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku/?pojem=.

Členy Metodické pracovní skupiny DTM jsou zástupci krajů, zástupci veřejnoprávních subjektů a zástupci dodavatelských firem. Projednané a schválené odpovědi jsou označeny stavem „hotovo“, ostatní stavy jsou pracovní. Všechny uvedené informace je vždy nutno konfrontovat s konkrétním zadáním a specifiky daného kraje či veřejnoprávního subjektu a jeho projektu DTM.

U jednotlivých dotazů je uveden stav jejich projednávání či finálního schválení včetně datumu poslední aktualizace.

  • Hotovo – finální stav, odpověď schválila MPS DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM vzala na vědomí
  • K projednání – projednáno a schváleno MPS DTM, připraveno k vzetí na vědomí Koordinační radou správců DMVS a DTM
  • Rozpracováno – pracovní návrh odpovědi, který je postupně upravován či doplňován

Dotazy směřujte na správce DTMwiki:

  • Irena Křeková - Zlínský kraj - irena.krekova@zlinskykraj.cz
  • Tereza Leckéši - Zlínský kraj - tereza.leckesi@zlinskykraj.cz
  • Daniela Vlková - Zlínský kraj - daniela.vlkova@zlinskykraj.cz
  • Michal Souček - konzultant projektů DTM - micsoucek@outlook.cz

Oblasti:

start.txt · Poslední úprava: 2023/10/09 14:28 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki