DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Metodická pracovní skupina DTM

Metodické postupy a pravidla pro pořizování, správu a poskytování dat digitální technické mapy krajů. Pracovní prostor Koordinační rady správců Digitální mapy veřejné správy a Digitální technické mapy.

Aktuální informace a příslušné metodiky k projektům DMVS a DTM jsou k dispozici na stránkách https://www.cuzk.cz/DMVS/O-IS-DMVS.aspx.

Slovník datového modelu DTM je k dispozici na adrese: https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovnik-dtm/.

Dotazy a požadavky, které nejsou vyřešeny v DTMwiki ani ve Slovníku datového modelu DTM můžete zadávat v Systému na řešení požadavků při pořizování dat pro DTM na adrese https://hosting.qcom.cz/dtm/info.php.

Členy Metodické pracovní skupiny DTM jsou zástupci krajů, zástupci veřejnoprávních subjektů a zástupci dodavatelských firem. Projednané a schválené odpovědi jsou označeny stavem „hotovo“, ostatní stavy jsou pracovní. Všechny uvedené informace je vždy nutno konfrontovat s konkrétním zadáním a specifiky daného kraje či veřejnoprávního subjektu a jeho projektu DTM.

U jednotlivých dotazů je uveden stav jejich projednávání či finálního schválení včetně datumu poslední aktualizace.

  • Hotovo – finální stav, odpověď schválila MPS DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM vzala na vědomí
  • K projednání – projednáno a schváleno MPS DTM, připraveno k vzetí na vědomí Koordinační radou správců DMVS a DTM
  • Rozpracováno – pracovní návrh odpovědi, který je postupně upravován či doplňován

Kontakty na správce DTMwiki:

  • Irena Křeková - Zlínský kraj - irena.krekova@zlinskykraj.cz
  • Daniela Vlková - Zlínský kraj - daniela.vlkova@zlinskykraj.cz
  • Michal Souček - konzultant projektů DTM - micsoucek@outlook.cz

Dotazy prosím posílejte primárně prostřednictvím Systému na řešení požadavků při pořizování dat pro DTM - https://hosting.qcom.cz/dtm/info.php nebo výjimečně e-mailem, není v našich kapacitách vyřizovat dotazy po telefonu.

Aktuality:

  • 10.4.2024 - Koordinační rada správců DMVS a DTM vzala na vědomí dokumenty Obecné zásady vedení geometrie objektů, Přeshraniční editace, Minimální rozměry a tolerance, úpravy některých kontrol, Popis práce se svislicemi.
  • 13.3.2024 - Koordinační rada správců DMVS a DTM vzala na vědomí dokumenty ke Stavové logice mapovaných objektů, hierarchii ZPS a další dokumenty.
  • 12.3.2024 - Kontroly dat pro verzi 1.4.3 jsou v sekci 1.4. Kontroly dat DTM
  • 2.2.2024 - změna struktury a menu DTMwiki. Postupně budou doplňovány metodické materiály a dokumenty.
start.txt · Poslední úprava: 2024/04/18 13:05 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki